Grond- & afbraakwerken

Grond- & afbraakwerken

- Dienstverlening aan particulier en bedrijven
- Afbraakwerken als totaalproject
- Breken van betonpuin met mobiele breekinstallatie
- Nivelleren van terreinen met lasergestuurde bulldozer
- Diverse graafwerken – funderingen – kelders – riolering…
- Aanleg van waterbekkens voor de tuinbouw