Grond- & afbraakwerken

Milieuwerken – IBA

De nieuwe reglementering op Vlaams overheidsniveau voor zowel particulieren als bedrijven verplicht om het afvalwater individueel te zuiveren wanneer zij door hun gemeente/stad werden ingedeeld binnen een zone die niet aansluit op het gescheiden Aquafin-rioleringsstelsel. De firma Hector Van Moer en Zonen bvba ontving hiervoor de nodige erkenningen om deze werken conform de richtlijnen uit te voeren, inclusief het nodige onderhoud na de plaatsing op basis van een onderhoudscontract.